1. OBJECTE. El sortegi “Faixedas i punt” es la promoció de RÀDIO LLANÇÀ a través de la xarxa INSTAGRAM.

2. TERMINI. El concurs s’iniciarà en el moment que pengem la fotografia i fins el dia que es digui en el mateix post.

3. FORMA DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Es comptabilitzarà la participació dels perfils que siguin seguidors de Ràdio Llançà i comentant la foto que indiquem al nostre INSTAGRAM https://www.instagram.com/radiollanca/ , amb resposta a la pregunta que fem i etiquetant a un altre usuari de la xarxa social.

Només s’admetrà una participació per “perfil social” de INSTAGRAM a cada publicació.

4. PREMIS. Els premis seran entrades dobles o senzilles (s’especificarà a cada nou sorteig), pel “Faixedas i punt” 

5. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ. Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).

Pels menors, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

7. MECANICA DEL SORTEIG. Per triar les/els concursants agraciats es farà servir la plataforma d’internet https://commentpicker.com/business-instagram.php

8. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT. L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @radiollanca, a través de missatge privat i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms i el DNI.

La llista de guanyadors es publicarà al perfil https://www.instagram.com/radiollanca/

Pin It on Pinterest

Share This