Des del 18 d’abril d’aquest any comptem amb un nou servei de streaming proporcionat per la “XAL – Xarxa Audiovisual Local”.
Gràcies a aquest servei podem saber quants oients tenim per Internet, la mitjana de temps que ens escolten i des d’on connecten amb l’emissora.
Audiència: 14.856 oients únics en els darrers 6 mesos.
Temps de connexió mitjana: 1,29 hores.
Localització dels oients: majoritàriament Catalunya i el sud de França. També oients habituals a Països Baixos, Alemanya i Bèlgica.
Fins i tot, tenim dades com la del dia de més audiència; el 17 de juliol amb 142 oient únics i sabem que en període de vacances i els caps de setmana, puja sensiblement la quantitat d’oients.
Gràcies a tots els que ens escolteu, tant si és per streaming com per FM o mitjançant els podcasts.
Moltes gràcies!!!

Pin It on Pinterest

Share This